Gurin Lon - Les marins illustres de la France

Guérin Léon - Les marins illustres de la France

Ref: LA1279